BIO

Hanna Błachuta (soprano) graduated from The Karol Lipinski Academy of Music in Wroclaw.
She has been developing her skills at singing master classes with professors and coaches: Hans Pieter Herman (Netherlands), Ira Siff (USA), Lucy Arner (USA), Liora Maurer (USA), Sharon Mohar (France), Irena Laurusiene (Lithuania), Andreas Baumann (Austria), Stefan Bevier (Germany), Anna Chierichetti (Italy), Irena Sylya (Panama), Gabriela Benackova (Czech Republic), Teresa Żylis-Gara, Stefania Kałużanka, Urszula Kryger, Halina Łazarska, Aleksandra Żminkowska (all Poland).
She participated in the: XXXIII International Vocal Competition at the Staatsoper in Hamburg (Germany), XIX International Competition in Orvieto (Italy), II International Otto Edelmann Singing Competition in Vienna (Austria), International Vocal Competition in Zdar (Czech Republic), Viotti Competition in Vercelli (Italy), Imrich Godin International Vocal Competition Iuventus Canti in Vrable (Slovakia). She won the Special Award at the International Vocal Competition in Berlin.
She has performed on stage the roles of Susanna and Contessa (W.A. Mozart - Le Nozze di Figaro), Amore (Claudio Monteverdi  - L'incoronazione di Poppea), Stefan (Stanislaw Duniecki Paziowie Królowej Marysieńki). She has appeared as a soloist with: The Johann Strauss Wrocław Festival Orchestra during the XIXth International Festival of Vienna Music with repertoire from "Die Fledermaus" and "Die lustige Witwe"; The Zagreb Soloist during the Zagreb Summer Festival "Gric Evenings".During her high school she performed the soprano solo part from "Stabat Mater" by Joseph Haydn with Symphony Orchestra and choir. She has also participated in numerous performances and concerts organized by the Academy of Music in Wrocław.
From 2011 she is an artist of CulturNET - European Youth Culture Net.
Together with Kinga Chudzikowska- cello she creates Celloice (duo) which has participated in many concert in Poland and festivals such as: Festival Music of Eras, Young Euro Classic.
Among the masters of the baton with whom she had an opportunity to collaborate are: Jacek Kasprzyk, Mieczysław Gawroński, Jan Ślęk, Alan Urbanek, Artur Wróbel, Tadeusz Zathey (all-Poland).
She has taken part in many music festivals, among others: Zagreb Summer Festival, Wratislavia Cantans, The XXI May Festival of Early Music, XIX International Festival of Vienna Music, Young Euro Classic, Festival Music of Eras, Oratorio Music Festival.Hanna Błachuta (sopran) jest absolwentką wydziału wokalnego Wrocławskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego.
Doskonaliła swoje umiejętności na wokalnych kursach mistrzowskich u profesorów i trenerów głosu takich jak: Hans Pieter Herman (Holandia), Ira Siff (USA), Lucy Arner (USA), Liora Maurer (USA), Sharon Mohar (Francja), Irena Laurusiene (Litwa), Andreas Baumann (Austria), Stefan Bevier (Niemcy), Anna Chierchetti (Włochy), Irena Sylya (Panama), Gabriela Benackova (Czechy), Teresa Żylis-Gara, Stefania Kałużanka, Halina Łazarska, Aleksandra Żminkowska.
W 2014 roku uczestniczyła w: XXXIII Międzynarodowym Konkursie Wokalnym Hansa Gabora w Staatsoper w Hamburgu w Niemczech, XIX Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w Orvieto we Włoszech, II Międzynarodowym Konkursie Wokalnym Otto Edelmanna w Wiedniu w Austrii, Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w Zdarze w Czechach, Międzynarodowym Konkursie Wokalnym Imricha Godina na Słowacji. Jest laureatką Międzynarodowego Konkursu Wokalnego Viotti we Włoszech. Zdobyła nagrodę specjalną na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w Berlnie w Niemczech.
Kreowała role: Zuzanny i Hrabiny (W.A.Mozart - Wesele Figara), Amora (Claudio Monteverdi - Koronacja Poppei), Stefana (Stanisław Duniecki - Paziowie królowej Marysieńki). Występowała jako solistka wraz z: Wrocławską Orkiestrą Festiwalową im. Johanna Straussa podczas XIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej, w którym można było usłyszeć arie między innymi z Zemsty Nietoperza Johanna Straussa oraz z Wesołej WdówkiFranciszka Lehára;
The Zagreb Soloist podczas Letniego Festiwalu w Zagrzebiu "Gric Evenings". Już w szkole średniej wykonała partię sopranu solo ze „Stabat Mater” Józefa Haydna wraz z orkiestrą symfoniczną i chórem. Uczestniczyła również w licznych przedstawieniach i koncertach organizowanych przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
Od 2011 roku jest artystką CulturNET- Europejskiej Sieci Kultury Młodych.
Razem z Kingą Chudzikowską- wiolonczela tworzą Celloice (duo), występując na scenach całej Polski oraz na różnych festiwalach muzycznych, między innymi: Festiwal Muzyka Epok i Young Euro Classic.
Współpracowała z takimi artystami jak: Jacek Kasprzyk, Mieczysław Gawroński, Jan Ślęk, Alan Urbanek, Artur Wróbel, Tadeusz Zathey.
Występowała na wielu festiwalach muzycznych takich jak: Zagreb Summer Festival, Wratislavia Cantans, XXI Festiwal - Maj z Muzyką Dawną, XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Wiedeńskiej, Young Euro Classic, Festiwal Muzyka Epok, Festiwal Muzyki Oratoryjnej.

Komentarze